سلسله مباحث مهدویت با محوریت کتاب شموس المضیئة و تدریس استاد محمدرضا عابدینی از سال 1393 آغاز شده است و در سال 1398به اتمام رسیده است. هم اکنون می توانید صوت و متن جلسات را دریافت نمایید. 

دسته بندی جلسات

دانلود دسته بندی

صوت دروس

متن دروسمشاهده همه

مهدویت فشرده

مجموعه صوت دروس