سلسله دروس شرح کتاب الموت بحارالانوار استاد محمدرضا عابدینی از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است و تا سال ۱۳۹۳ ادامه یافت. هم اکنون می‌توانید صوت جلسات را دریافت نمایید.

صوت دروس

کتاب های منتشر شده

مجموعه صوت دروس