سلسله  دروس اخلاق کاربردی(جهاد اکبر) به بیان استاد عابدینی از دوشنبه ۸ خرداد ۹۶ (سوم رمضان) تا چهارشنبه ۲۸ تیر ۹۶ ، در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان قم مربوط به نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار گردیده است.

توضیحات

سلسله جلسات شامل 30 جلسه درسی، 3 جلسه پرسش و پاسخ و 6 جلسه نشست اساتید می باشد.

موضوع جلسات:

حقیقت سیر و سلوک، مسالک اخلاقی مسلک پسند عامه و مسلک انبیاء ، اصالت فرد یا اجتماع – فردِ شامل، حقیقت نیاز و حرکت، یقظه، بیداری ، حرکت توبه و حقیقت توبه ،مراتب توبه ، مراحل و ارکان توبه، توبه از رذائل، حب دنیا، حقیقت محبت الهی، محبت الهی – مسئله اخوت و ولایت ، مظاهر حب دنیا – پرخوری،پرگویی، پرخوابی، شهرت، غضب، طلب، شوق و مجاهدت، مراقبه و عهد های جمعی ، واجبات و محرمات، نماز شب، مراقبه و عهد های جمعی – طهارت و مراتب طهارت – نماز جماعت- تلاوت قرآن- مراتب اجتناب از ریاء و مراتب اخلاص در عمل-عالم نیّات (و اخلاص در نیت)- مراقبه و عهد های جمعی ۵ – توسل به اهل البیت (علیهم السلام)

صوت دروس

صوت نشست اساتید

مجموعه صوت دروس

تألیفات مرتبط