شرح اصول کافی استاد عابدینی

سلسله دروس شرح اصول کافی استاد محمدرضا عابدینی از سال 1391 آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد. هم اکنون می توانید صوت و متن جلسات را دریافت نمایید. لازم به ذکر است با توجه به تکمیل نبودن متن همه ی جلسات، به مرور بارگذاری خواهد شد.

صوت دروس

باقی جلسات به مرور تکمیل خواهد شد

مجموعه صوت دروس