استاد عابدینی طی ماه‌های رمضان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ شمسی طی ۶۱ جلسه در دوره معرفتی «انسان شناسی قرآنی» (نظام اندیشه اسلامی) یکی از جامع‌ترین سلسله مباحث معرفتی را در ارائه‌ی یک دوره کامل از معارف اسلامی جهت استفاده دانشجویان و طلاب ارائه نمودند،‌ که این دوره مبنای تدوین کتب درسی ویژه‌ای در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان قرارگرفته است. همچنین استاد طی ۷ جلسه نشست اساتید حوزه دانشگاهیان به تبیین رویکردهایشان در ۳۰ جلسه اول این مباحث پرداختند.

توضیحات

خصوصیات ممتاز این دوره:

از امتیازات خاص این دوره، بار محتوایی عمیق و منظم آن است؛ توجه ویژه استاد عابدینی به نظام فکری عمیق و چارچوب دادن به اعتقادات جوانان است. ضمن اینکه در این دوره توجه به رویکرد مصداقی و تاثیر عینی معارف دینی است (نه صرف رویکرد مفهومی و ذهنی)، لذا از جمله امتیازات این دوره تبیین جایگاه انقلاب اسلامی و نبرد تاریخی حق و باطل و سیره‌ی قیام برای خدا در مسیر حرکت انبیاء و امامان معصوم (علیهم السلام) است.

از امتیازات دیگر دوره ابتنایش بر مباحث قرآنی و نیز توجه ویژه‌اش به خودشناسی است. این دوره ابتدایش با انسان‌شناسی و انتهایش با خداشناسی‌ست. یعنی برعکس روال‌های معمول مباحث عقایدی، در این دوره بحث توحید در آخرین مراحل بحثش بعنوان تحقق عینی توحید مطرح می‌شود.

سیر کلی مباحث به‌ترتیب:

  • انسان‌شناسی (انسان قبل الدنیا، و انسان فی الدنیا به سبک علامه)
  • مباحث نبوت خاصه و امامت خاصه (به سبک طرح کلی رهبری)
  • مباحث حبّ ذات (موتور حرکت)
  • تاثیر جریان عاشورا و اربعین و انقلاب اسلامی در دوره غیبت تا برسد به دوران ظهور
  • حقیقت غیبت (دوره حرکت از ظاهر به باطن)
  • مباحث ظهور (قبل ظهور، دوران قیام ظهور و دوره استقرار) به سبک علامه در اینکه ظهور و رجعت و قیامت سه مرتبه از یک حقیقت‌اند (توحید ولایی باب توحید الوهی)
  • مباحث معادشناسی (به ترتیب و سبک علامه در انسان بعد الدنیا، و با اشاره به
  • کلمات امام خمینی)
  • مباحث توحید عینی با ظهور حقیقت عیتی توحید در قیامت

صوت دروس

ویژه اساتید

متن دروسمشاهده همه

مجموعه صوت دروس