سلسله دروس شرح حدیث معراج، یکی از موضوعات استاد عابدینی در درس اخلاق های ایشان، در مدرسه ثامن الائمه(علیه‌السلام) از 23 آذر ماه 1401 آغاز گردیده و تا به الان ادامه دارد…

صوت جلسات

مقام توکل

مقام رضا

محبت

متن جلسات

اخلاق حدیث معراج

انتخابات و ابتلائات

اخلاق حدیث معراج

شرح حدیث معراج (33)

اخلاق حدیث معراج

شرح حدیث معراج (32)

اخلاق حدیث معراج

شرح حدیث معراج (31)

اخلاق حدیث معراج

شرح حدیث معراج (30)

اخلاق حدیث معراج

ورود به ماه مبارک رمضان

اخلاق حدیث معراج

شرح حدیث معراج (29)

اخلاق حدیث معراج

شرح حدیث معراج (28)

اخلاق حدیث معراج

شرح حدیث معراج (27)

حدیث معراج

شرح حدیث معراج (26)

حدیث معراج

شرح حدیث معراج (25)
مشاهده تمامی جلسات

مجموعه صوت دروس