حرکت کاروانی و جمعی و داشتن تشکیلات فقط به معنای یک فعالیت تیمی نیست؛ بلکه راهی برای سلوک دینی و انسانی است. حجت الاسلام عابدینی سلسله جلسات معرفتی، اخلاقی با عنوان روح جمعی و حرکت کاروانی از سلوک تشکیلاتی در جامعه ایمانی می‌گوید.

توضیحات

استاد محمدرضا عابدینی: اساسا سلوک دینی با حرکت جمعی و کاروانی محقق می‌شود؛ و تنها در صورتی که برای انسان اتمام حجت شد که هیچ فرد دیگری با او به‌سوی خدا نمی‌آید، می‌تواند آن هم از روی اضطرار و ناچاری حرکت فردی داشته باشد، در سلوک انسانی، آنچه اصل است، حرکت کاروانی و سلوک تشکیلاتی

صوت دروس

مجموعه صوت دروس