70,000 تومان

سیره تربیتی پیامبران
دفتر پنجم
مؤلف: استاد محمدرضا عابدینی
سال نشر: 1399
نوبت چاپ: اول

استاد محمد رضا عابدینی مباحث خود در برنامه ی سمت خدا را به رشته ی تحریر در آورده است.

موجود

دریافت دوره آموزشی

لطفا جهت دریافت، اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید