41,000 تومان

مؤلف: استاد محمدرضا عابدینی
سال نشر: 1400

استاد محمد رضا عابدینی در کتاب شاگرد پروری دفتر پنجم از مجوعه علم از منظر الهی حقیقت جایگاه معلمی را از منظر الهی با بیان شیرین و جذاب و بدیع تبیین می کند.

جهت ثبت سفارش با شماره 09386960709 تماس حاصل نمایید